Renovatie flat Nieuwegein

Verdaasdonk Montage heeft de demontage en montage van de leuningen van de galerijen en balkons van een flat aan de Apolloburg verzorgd. Deze leuningen werden gedemonteerd om vervolgens te voorzien van een nieuwe coating. In deze flat wonen veel mensen met verminderde mobiliteit. Velen van hen hebben een rollator of rolstoel nodig. Hierom zijn alle looppaden verhoogd zodat de drempels gelijk lopen met de looppaden. De railingen zijn vervolgens eveneens met 20cm verhoogd. Zo voldoen de railingen aan de Nen-normen.

 

 

 

Keersluis Schipdiep

De keersluis Schipdiep bij Raamsdonk is geplaatst om het hoge water tegen te houden in het Oude Maasje. Deze keerdeuren zijn door Verdaasdonk Montage volledig gedemonteerd. Vervolgens zijn de keerdeuren zijn gereed gemaakt voor conservering. Hierna werden de deuren voorzien van een nieuw conservering systeem. Tevens zijn de deuren aangepast zodat deze bestand zijn tegen een hogere waterstand.

 

Renovatie 60 jaar oude kraanbaan

Een kraanbaan met een loopkat in een oud fabriekscomplex in Enschede heeft Verdaasdonk Montage gedemonteerd, geheel gerenoveerd en weer teruggeplaatst in opdracht van MIT.

De voormalige Tetem textielfabriek in Enschede kende een kraanbaan met een 2 tons loopkat van binnen naar buiten. De kraanbaan, een H-balk, hangt binnen aan de betonnen ligger en staat buiten op een A-frame. Nu het pand na jaren van leegstand wordt gerenoveerd om ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten te gaan huisvesten wordt de kraanbaan met loopkat als verwijzing naar het verleden cosmetisch geheel gerenoveerd. Verdaasdonk Montage heeft daartoe het A-frame en de balk constructief hersteld en de loopkat is geheel gedemonteerd, geconserveerd en weer samengesteld.

Naast deze kraanbaan renoveert Verdaasdonk Montage tevens een oude brandkraan en een wateraangedreven brandalarm. Ook deze elementen uit het verleden krijgen een prominente plaats in het gerenoveerde pand.

 

Giek van torenkraan hersteld

In samenwerking met MIT heeft een torenkraan van de jaren ’70 van een nieuw profiel voor de katloopwielen voorzien over het gehele traject van de vlucht. Hiermee is de giek van deze kraan weer helemaal in haar oorspronkelijke staat weten terug te brengen en een situatie die op termijn gevolgen voor de capaciteit van de kraan zou kunnen hebben, weten weg te nemen.

De profielen van de katloopbalken waren dusdanig ingesleten dat deze vervangen dienden te worden, voordat ze onder de norm zouden komen. Hiervoor moest de complete giek worden gedemonteerd. Nadat eerst alle oude bekabeling losgekoppeld was, is de giek uitgehesen en op onderstoppingen op de grond geplaatst. Daarna zijn de profielen van de katloopbalken aan de onderzijde van de giek vervangen. Dit vereiste het nodige vakmanschap. Nadat deze vervangen waren is de giek compleet opnieuw geconserveerd teruggeplaatst, opnieuw bekabeld en getest. Deze operatie kon met de nodige voorbereiding binnen 3 weken worden uitgevoerd.

 

Upgrade halkraan naar 320 ton

Een bestaande bovenloopkraan met een hijscapaciteit van 250 ton is in opdracht van  MIT verzwaard naar 320 ton.
De bestaande bovenloopkraan in een bedrijfshal was uitgerust met 2 loopkatten met elk een capaciteit van 125 tons en is op verzoek van de klant voorzien van een tijdelijke capaciteitsupgrade naar 160 ton per loopkat.
De kraanbaanconstructie en de kraanliggers bleken geschikt voor deze zwaardere belasting en hiervoor was geen aanpassing nodig.

De beide kraankatten zijn door MIT zo aangepast dat de hijskabels een keer extra worden ingescheerd. Er zijn per kat 2 schijven bijgeplaatst. Hierdoor bleef de belasting van de hijslier ongewijzigd.
Tevens is per kat een maatwerk hijsblok gemaakt dat voldoende eigengewicht heeft en zo is geconstrueerd dat hierin de benodigde rondstroppen en grommers te plaatsen zijn.

De kraan is beproefd en de veiligheidsafslagen zijn opnieuw ingeregeld op basis van de verhoogde hijscapaciteit.

 

Renovatie scheldekraan

In opdracht van MIT is de Scheldekraan in Vlissingen  geheel gerenoveerd en teruggeplaatst aan het voormalige Marinedok in Vlissingen.

In vervolg op het door MIT voor de Gemeente opgestelde Plan van Aanpak Renovatie Scheldekraan heeft het college van B&W op 24 januari 2012 groen licht gegeven voor het project. De bedoeling is dat de kraan eind juni 2012 gereed is.

Op 8 maart 2012 is de enorme kraan van zijn oude locatie aan de Koningsweg naar zijn nieuwe definitieve locatie op het voormalige Scheldeterrein getransporteerd. Eerst is de toren verplaatst waarna ’s middags de giek volgende. Op zijn nieuwe locatie is de kraan grotendeels gedemonteerd en gestript. Vervolgens zijn de verouderde onderdelen vervangen, en is de staalcontructie waar nodig hersteld en vervolgens geheel gestraald en opnieuw geconserveerd. Ook de elektrische installatie is geheel vervangen.

Op 13 juni 2012 is de Scheldekraan weer overeind gezet. Met 2 mobiele telescoopkranen is eerst de toren weer rechtop gezet en op de oorspronkelijke kraanbaan geplaatst, vervolgens is de giek ruim 35 m opgetild en op de toren vastgezet.

Daarna hebben afrondende montage- en assemblagewerkzaamheden plaatsgevonden en is de inbouw van de geheel nieuwe elektrische installatie afgerond waarna de kraan is ingeregeld en opgeleverd.

 

Onderhoud harmsenbrug

De Harmsenbrug is een tuibrug met een basculegedeelte aan de zuidzijde, die het noordelijk deel van het Hartelkanaal en de N15 overspant. De N57, die over de Harmsenbrug loopt, telt tweemaal twee rijstroken. De Harmsenbrug heeft een totale overspanning van circa 280 meter met een hoofdoverspanning van 109 meter.

Zoals veel bruggen in Nederland, kampt ook de Harmsenbrug met een te zware belasting; uitgaande van de Europese normering die sinds 2012 van kracht is. Rijkswaterstaat heeft om deze reden de Harmsenbrug, vooruitlopend op de toekomstige renovatie, versterkt zodat de brug weer aan de norm voldoet.Rijkswaterstaat heeft aan SPIE Infra te Sliedrecht de opdracht gegeven om de brug te versterken zodat deze weer aan de huidige norm voldoet. Verdaasdonk Montage was hierbij als uitvoerder werkzaam en was hierbij een belangrijke schakel tussen werkvoorbereiding en uitvoering.

 

Conserveringswerkzaamheden bruggen Albrandswaard

Verdaasdonk Montage heeft de demontage, montage en het transport van de leuningen van een vijftal bruggen aan de Portlandsebaan in Rhoon op zich genomen.

Straal- en schildersbedrijf Feijenoord heeft van de gemeente Albrandswaard de opdracht gekregen om de stalen leuningen van de vijf bruggen aan de Portlandsebaan in Rhoon te conserveren. Verdaasdonk Montage is gevraagd de demontage, montage en het transport naar de conserveringshal in Rhoon te begeleiden en uit te laten voeren.

De demontage van de eerste set leuningen is gestart begin juli 2015. De laatste set brugleuningen is in oktober 2015 tot volle tevredenheid van de klant weer teruggeplaatst.