Upgrade halkraan naar 320 ton

Een bestaande bovenloopkraan met een hijscapaciteit van 250 ton is in opdracht van  MIT verzwaard naar 320 ton.
De bestaande bovenloopkraan in een bedrijfshal was uitgerust met 2 loopkatten met elk een capaciteit van 125 tons en is op verzoek van de klant voorzien van een tijdelijke capaciteitsupgrade naar 160 ton per loopkat.
De kraanbaanconstructie en de kraanliggers bleken geschikt voor deze zwaardere belasting en hiervoor was geen aanpassing nodig.

De beide kraankatten zijn door MIT zo aangepast dat de hijskabels een keer extra worden ingescheerd. Er zijn per kat 2 schijven bijgeplaatst. Hierdoor bleef de belasting van de hijslier ongewijzigd.
Tevens is per kat een maatwerk hijsblok gemaakt dat voldoende eigengewicht heeft en zo is geconstrueerd dat hierin de benodigde rondstroppen en grommers te plaatsen zijn.

De kraan is beproefd en de veiligheidsafslagen zijn opnieuw ingeregeld op basis van de verhoogde hijscapaciteit.

 

Renovatie scheldekraan

In opdracht van MIT is de Scheldekraan in Vlissingen  geheel gerenoveerd en teruggeplaatst aan het voormalige Marinedok in Vlissingen.

In vervolg op het door MIT voor de Gemeente opgestelde Plan van Aanpak Renovatie Scheldekraan heeft het college van B&W op 24 januari 2012 groen licht gegeven voor het project. De bedoeling is dat de kraan eind juni 2012 gereed is.

Op 8 maart 2012 is de enorme kraan van zijn oude locatie aan de Koningsweg naar zijn nieuwe definitieve locatie op het voormalige Scheldeterrein getransporteerd. Eerst is de toren verplaatst waarna ’s middags de giek volgende. Op zijn nieuwe locatie is de kraan grotendeels gedemonteerd en gestript. Vervolgens zijn de verouderde onderdelen vervangen, en is de staalcontructie waar nodig hersteld en vervolgens geheel gestraald en opnieuw geconserveerd. Ook de elektrische installatie is geheel vervangen.

Op 13 juni 2012 is de Scheldekraan weer overeind gezet. Met 2 mobiele telescoopkranen is eerst de toren weer rechtop gezet en op de oorspronkelijke kraanbaan geplaatst, vervolgens is de giek ruim 35 m opgetild en op de toren vastgezet.

Daarna hebben afrondende montage- en assemblagewerkzaamheden plaatsgevonden en is de inbouw van de geheel nieuwe elektrische installatie afgerond waarna de kraan is ingeregeld en opgeleverd.

 

Onderhoud harmsenbrug

De Harmsenbrug is een tuibrug met een basculegedeelte aan de zuidzijde, die het noordelijk deel van het Hartelkanaal en de N15 overspant. De N57, die over de Harmsenbrug loopt, telt tweemaal twee rijstroken. De Harmsenbrug heeft een totale overspanning van circa 280 meter met een hoofdoverspanning van 109 meter.

Zoals veel bruggen in Nederland, kampt ook de Harmsenbrug met een te zware belasting; uitgaande van de Europese normering die sinds 2012 van kracht is. Rijkswaterstaat heeft om deze reden de Harmsenbrug, vooruitlopend op de toekomstige renovatie, versterkt zodat de brug weer aan de norm voldoet.Rijkswaterstaat heeft aan SPIE Infra te Sliedrecht de opdracht gegeven om de brug te versterken zodat deze weer aan de huidige norm voldoet. Verdaasdonk Montage was hierbij als uitvoerder werkzaam en was hierbij een belangrijke schakel tussen werkvoorbereiding en uitvoering.

 

Conserveringswerkzaamheden bruggen Albrandswaard

Verdaasdonk Montage heeft de demontage, montage en het transport van de leuningen van een vijftal bruggen aan de Portlandsebaan in Rhoon op zich genomen.

Straal- en schildersbedrijf Feijenoord heeft van de gemeente Albrandswaard de opdracht gekregen om de stalen leuningen van de vijf bruggen aan de Portlandsebaan in Rhoon te conserveren. Verdaasdonk Montage is gevraagd de demontage, montage en het transport naar de conserveringshal in Rhoon te begeleiden en uit te laten voeren.

De demontage van de eerste set leuningen is gestart begin juli 2015. De laatste set brugleuningen is in oktober 2015 tot volle tevredenheid van de klant weer teruggeplaatst.